Діловодство

Запрошуємо на навчання по курсу «Діловодство», навчання проводиться за індивідуальною формою

Для отримання довідкової інформації, для запису на навчання звертайтеся за телефонами:

 • (0532)69-27-91
 • 095-62-088-16

Для зворотнього зв’язку скористайтеся формою у правій частині сторінки .

В програму включені наступні предмети/напрямки

Діловодство

 1. Документування управлінської діяльності
  • Державні стандарти з документаційного забезпечення управління
  • Вимоги до оформлення документів
  • Організаційно-розпорядчі документи
  • Довідково-інформаційні документи
  • Документи щодо особового складу
  • Обліково-фінансові документи
 2. Колективний договір на підприємстві. Правила внутрішнього трудового розпорядку
 3. Штатний розклад
 4. Посадові інструкції. Порядок і особливості їх складання
 5. Прийом на роботу. Порядок і особливості оформлення трудового договору. Особливості укладання трудового контракту
 6. Порядок ведення і зберігання трудових книжок. Особові справи працівників.
 7. Сумісництво і суміщення
 8. Кадрове діловодство
  • Організація ведення кадрового діловодства на підприємстві
  • Склад, ведення і зберігання кадрової документації
  • Документи з обліку використання робочого часу
  • Документальне оформлення відпусток. Облік надання відпусток
 9. Кодекс законодавства про працю
 10. Організація документообігу в сучасній установі
  • Положення про документообіг. Інструкція з діловодства.
  • Порядок проходження вхідних, вихідних та внутрішніх документів.
  • Номенклатура справ. Реєстрація документів.

Охорона праці

Звітність з праці