Навчання ІТП

Запрошуємо інженерно-технічних працівників, керівників та фахівців підприємств на навчання з підвищення кваліфікації спеціалістів, відповідальних за безпечну експлуатацію і технічний стан об’єктів, включених до переліку робіт з підвищеною небезпекою.

Перелік нормативних документів

«Загальні питання охорони праці, Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», нормативних актів з охорони праці, вибухопожежо — та електробезпеки, надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах.

НПАОП Нормативний документ
0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів
0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів
0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7 кгс/см2, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С
0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
0.00-.022-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів