Обліковці 1С

ОЧНА і ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ!

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних зі знанням програмного продукту «1С:Підприємство 8» (код КП – 4121 )

4-7 чол.
в групі

5 разів на тиждень

240 год.
на курс

Запрошуємо на навчання/перепідготовку (В ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНО) за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» зі знанням програмного продукту «1С: Підприємство 8».

 

Код за Державним класифікатором професії — 4121.

 

Наш досвід роботи в даній сфері — понад 15 років. Ми працюємо за Ліцензією Міністерства освіти і науки України. По закінченні навчання видається свідоцтво державного зразка. В разі запровадження карантину заняття проходять в онлайн-режимі через мережу Інтернет з додатковим БОНУСОМ (читайте далі). 

•     095-62-088-16 (Водафон)
•     068-600-70-31 (Київстар)

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У НАШОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

► Наш заклад має статус офіційного партнера “1С” –  ми працюємо за Меморандумом про співпрацю зі Всеукраїнською громадською організацією “Спілка Автоматизаторів Бізнесу” (САБ, м.Київ)
► Заняття проводить практик, сертифікований викладач «1С:ПРОФЕСІОНАЛ»
► Інформація подається доступно, відсутня методика надиктовування конспектів (матеріал вивчається на практичних завданнях)
► Нові теми розглядаються на базі практичних робіт
► Слухачі використовують в своїй роботі методичні матеріали з завданнями і поясненнями до них
► При вивченні програмного продукту «1С:Підприємство» кожен слухач працює за персональним комп’ютером, на практичних виробничих заняттях слухачам надана можливість пройти і закріпити вивчений матеріал на декількох базах “1С”. При ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ  навчання проходить онлайн за допомогою мережі Інтернет, при цьому надається БОНУС – можливість самостійно додатково працювати з навчальним матеріалом ЦІЛОДОБОВО:

 • 1-ша база – навчальна (на ній проходить вивчення матеріалу)
 • 2-га база – практична робота № 1 (самостійна реєстрація даних підприємства у програмі; занесення початкових залишків, формування Балансу)
 • 3-тя база – практична робота № 2 (ведення обліку з формуванням місячної звітності, умовний період
  роботи – місяць)
 • 4-та база – практична робота № 3 (ведення обліку з формуванням квартальної звітності; умовний період
  роботи – квартал)

► Найбільша кількість навчальних годин, які надаються закладами подібного рівня у нашому регіоні

► Доступна ціна (до речі, оплату можна здійснювати частинами)
М

НАШІ КУРСИ ВІДКРИВАЮТЬ ВАМ ЗМОГУ ПРАЦЮВАТИ ЯК РЯДОВИМ, ТАК І ГОЛОВНИМ БУХГАЛТЕРОМ ПІДПРИЄМСТВА, ВЕСТИ ОБЛІК САМОСТІЙНО

Наша документація

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Свідоцтво САБ

Свідоцтво нашого закладу як офіційного партнера “Спілки Автоматизаторів Бізнесу” (1С:Підприємство)

Свідоцтво державного зразка, видається після закінчення курсу

Вкладиш до свідоцтва державного зразка, видається після закінчення курсу

Сертифікат викладача, практика,
«1С:ПРОФЕСІОНАЛ»

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
20 академ. годин

Теоретичні заняття (6 академ. годин)

1. Сутність єдиного податку та особливості його застосування суб’єктами малого бізнесу
– групи платників податку – фізичних осіб – підприємців і юридичних осіб – підприємств
– види діяльності (дозволені і заборонені)
– порядок визнання доходів; їх склад
– поняття про ПДВ; основи обліку ПДВ суб’єктами малого бізнесу
– ведення Книги обліку і Книги обліку доходів і витрат
– ставки єдиного податку; ЄСВ для фізичних осіб – підприємців;

– порядок нарахування і строки сплати;
– використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій) суб’єктами малого бізнесу
2. Форми ведення бухгалтерського та податкового обліку на малих підприємствах
3. Звітність суб’єктів малого бізнесу
4. Розрахунки по заробітній платі з найманими працівниками (нарахування окладу, розрахунок утримання ПДФО і військового збору; нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати)
5. Ознайомлення з Електронним кабінетом платника податку. Подання звітності через Електронний кабінет

Практичні заняття (14 академ. годин)

1. Ведення Книги обліку доходів
2. Ведення Книги обліку доходів і витрат
3. Заповнення Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (1-ша, 2-га, 3-тя групи)
4. Заповнення Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)
5. Заповнення Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Звіту ЄСВ) фізичними особами – підприємцями (за себе)
6. Заповнення Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Звіту ЄСВ) за найманих працівників
7. Заповнення Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ (з ПДВ)

240 академ. годин

(кожна нова тема одразу розглядається на практичних прикладах, закріплюється виконанням завдань)

Теоретичні заняття (40 академ. годин)

 

 1. Оформлення первинної документації.
 2. План рахунку бухгалтерського обліку. Формування проводок.
 3. Поняття і побудова балансу.
 4. Поняття доходів і витрат у бухгалтерському і податковому обліку. Фінансові результати діяльності підприємства.
 5. Податок на додану вартість (ПДВ).
 6. Облік запасів. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів.
 7. Облік розрахункових операцій з контрагентами.
 8. Облік коштів (каса, банк).
 9. Облік розрахунків з підзвітними особами.
 10. Облік виробництва. Облік надання виробничих послуг. Формування собівартості.
 11. Облік основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів. Методи розрахунку амортизації.
 12. Облік розрахунків з персоналом. Облік податків і внесків по заробітній платі. Облік розрахунків з іншими фізичними особами.
 13. Облік доходів і витрат.
 14. Закриття періоду.
 15. Формування звітності: баланс (ф.1), звіт про фінансові результати (ф. 2).
 16. Формування звітності по персоналу: звіт по ЄСВ, форма 1 ДФ.
 17. Формування податкової звітності: Декларація по ПДВ; Декларація про прибуток.
 18.  

Практичні заняття (200 академ. годин)

 

Заняття побудовані по принципу проходження виробничої практики на умовному підприємстві з виконанням роботи на персональному комп’ютері, використовуючи програмний продукт “1С:Підприємство 8”. Слухачам надається змога опрацювати набуті навички на декількох базах “1С”:

 • 1-ша база – навчальна (на ній проходить вивчення матеріалу)
 • 2-га база – практична робота № 1 (самостійна реєстрація даних підприємства у програмі; занесення початкових залишків, формування Балансу)
 • 3-тя база – практична робота № 2 (ведення обліку з формуванням місячної звітності, умовний період роботи – місяць)
 • 4-та база – практична робота № 3 (ведення обліку з формуванням квартальної звітності; умовний період роботи – квартал)

4

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
20 академ. годин

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

Теоретичні заняття (6 академ. годин)

1. Сутність єдиного податку та особливості його застосування суб’єктами малого бізнесу
– групи платників податку – фізичних осіб – підприємців і юридичних осіб – підприємств
– види діяльності (дозволені і заборонені)
– порядок визнання доходів; їх склад
– поняття про ПДВ; основи обліку ПДВ суб’єктами малого бізнесу
– ведення Книги обліку і Книги обліку доходів і витрат
– ставки єдиного податку; ЄСВ для фізичних осіб – підприємців;

– порядок нарахування і строки сплати;
– використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій) суб’єктами малого бізнесу
2. Форми ведення бухгалтерського та податкового обліку на малих підприємствах
3. Звітність суб’єктів малого бізнесу
4. Розрахунки по заробітній платі з найманими працівниками (нарахування окладу, розрахунок утримання ПДФО і військового збору; нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати)
5. Ознайомлення з Електронним кабінетом платника податку. Подання звітності через Електронний кабінет

Практичні заняття (14 академ. годин)

1. Ведення Книги обліку доходів
2. Ведення Книги обліку доходів і витрат
3. Заповнення Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (1-ша, 2-га, 3-тя групи)
4. Заповнення Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)
5. Заповнення Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Звіту ЄСВ) фізичними особами – підприємцями (за себе)
6. Заповнення Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Звіту ЄСВ) за найманих працівників
7. Заповнення Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ (з ПДВ)

240 академ. годин

(кожна нова тема одразу розглядається на практичних прикладах, закріплюється виконанням завдань)

Теоретичні заняття (40 академ. годин)

 

 1. Оформлення первинної документації.
 2. План рахунку бухгалтерського обліку. Формування проводок.
 3. Поняття і побудова балансу.
 4. Поняття доходів і витрат у бухгалтерському і податковому обліку. Фінансові результати діяльності підприємства.
 5. Податок на додану вартість (ПДВ).
 6. Облік запасів. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів.
 7. Облік розрахункових операцій з контрагентами.
 8. Облік коштів (каса, банк).
 9. Облік розрахунків з підзвітними особами.
 10. Облік виробництва. Облік надання виробничих послуг. Формування собівартості.
 11. Облік основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів. Методи розрахунку амортизації.
 12. Облік розрахунків з персоналом. Облік податків і внесків по заробітній платі. Облік розрахунків з іншими фізичними особами.
 13. Облік доходів і витрат.
 14. Закриття періоду.
 15. Формування звітності: баланс (ф.1), звіт про фінансові результати (ф. 2).
 16. Формування звітності по персоналу: звіт по ЄСВ, форма 1 ДФ.
 17. Формування податкової звітності: Декларація по ПДВ; Декларація про прибуток.
 18.  

Практичні заняття (200 академ. годин)

 

Заняття побудовані по принципу проходження виробничої практики на умовному підприємстві з виконанням роботи на персональному комп’ютері, використовуючи програмний продукт “1С:Підприємство 8”. Слухачам надається змога опрацювати набуті навички на декількох базах “1С”:

 • 1-ша база – навчальна (на ній проходить вивчення матеріалу)
 • 2-га база – практична робота № 1 (самостійна реєстрація даних підприємства у програмі; занесення початкових залишків, формування Балансу)
 • 3-тя база – практична робота № 2 (ведення обліку з формуванням місячної звітності, умовний період роботи – місяць)
 • 4-та база – практична робота № 3 (ведення обліку з формуванням квартальної звітності; умовний період роботи – квартал)

4

Оформити заявку на навчання

Контактні телефони: 095-62-088-16 (Водафон)
068-600-70-31 (Київстар)

Інформація про фірму
Інформація про контактну особу
Інформація про слухачів

Добавить слушателя