Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/virtwww/w_profosvita_745a98e1/http/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324 Навчання ІТП - Профосвіта

Навчання ІТП

Навчання інженерно-технічних працівників (ІТП)
Навчання ІТП

Термін навчання по всіх
Правилах – 1 тиждень

Запрошуємо інженерно-технічних працівників, керівників та фахівців підприємств на навчання з підвищення кваліфікації спеціалістів, відповідальних за безпечну експлуатацію і технічний стан об’єктів, включених до переліку робіт з підвищеною небезпекою.

Перелік нормативних документів

Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з будівництвом, ремонтом, розширенням, реконструкцією, технічним переоснащенням, експлуатацією систем газопостачання, а також роздрібною торгівлею зрідженим вуглеводним газом у балонах.

Ці Правила встановлюють вимоги безпеки до систем газопостачання для забезпечення споживачів природним газом з надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також зрідженим вуглеводневим газом з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа, а саме:

 • розподільні зовнішні газопроводи, що забезпечують подачу природного газу від газорозподільних станцій до газорегуляторних пунктів міських і сільських поселень, територій дачних та садових поселень, газопроводи-вводи, газопроводи до підприємств, теплових електростанцій, котелень;

 • газопроводи та газове обладнання промислових і сільськогосподарських підприємств, теплових електростанцій, котелень, підприємств комунального і побутового обслуговування населення, житлових і громадських будинків;

 • газорегуляторні пункти, газорегуляторні пункти блокові, шафові газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки, комбіновані будинкові регулятори тиску, установки для отримання газоповітряних сумішей;

 • газонаповнювальні станції і газонаповнювальні пункти зрідженого вуглеводневого газу, проміжні склади балонів, стаціонарні автомобільні газозаправні станції і пункти, резервуарні установки, групові газобалонні установки та індивідуальні газобалонні установки, випарні та змішувальні установки.

Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (далі – обладнання), а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яке роботодавцем повинно підтримуватися на рівні, зазначеному в цих Правилах та інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час його використання.
Дія цих Правил поширюється на таке обладнання:

 • вантажопідіймальні крани всіх типів;

 •  крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком або вантажопідіймальним магнітом;

 • однорейкові візки;

 •  талі (ручні, електричні, гідравлічні та пневматичні);

 •  кранові рейкові колії (далі – кранові колії);

 •  кранові підйомники;

 •  лебідки для підіймання вантажу та (або) працівників;

 •  колиски приводні для підіймання працівників;

 •  колиски для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами;

 •  вантажозахоплювальні органи;

 •  вантажозахоплювальні пристрої знімні;

 •  тару, за винятком спеціальної тари, що застосовується в металургійному виробництві (ковші, мульди, виливниці тощо), у морських і річкових портах;

 •  самохідні (автомобільні, на спецшасі, пневмоколісні, гусеничні, залізничні тощо) та причіпні підйомники (далі – мобільні підйомники);

 •  будівельні підйомники;

 •  щоглові підйомники (робочі платформи щоглові);

 •  скіпові підйомники;

 •  спеціалізовані перевантажувальні комплекси;

 •  підіймальні вантажні платформи (столи) з висотою підіймання понад 1,3 м і з доступними для працівників платформами;

 •  підіймальні платформи (вертикальні та похилі) для осіб з інвалідністю (осіб з обмеженими фізичними можливостями);

 •  приводні засоби підмощування з висотою підіймання понад 1,3 м;

 • інші стаціонарні підіймальні пристрої (вертикальні чи похилі) з висотою підіймання понад 1,3 м і з доступними для працівників платформами.

Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар.

Ці Правила обов’язкові для виконання всіма працівниками, що займаються модифікацією (модернізацією, реконструкцією), монтажем, демонтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом та експлуатацією обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар, а саме:

 • опалювальні котли теплопродуктивністю більше 0,1 МВт;

 • парові, водогрійні і пароводогрійні котли;

 • котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;

 • бойлери;

 • енерготехнологічні котли (парові та водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли (далі – СРК));

 • котли-утилізатори (парові та водогрійні);

 • котельні мобільні установки (пересувні і транспортабельні) та енергопоїзди;

 • котли парові та рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями (далі – ВОТ);

 • посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 110 °C або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,5 бар, без урахування гідростатичного тиску;

 • посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,5 бар;

 • балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,5 бар;

 • цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких за температури до 50 °C перевищує тиск понад 0,5 бар;

 • цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,5 бар утворюється періодично для їх спорожнення;

 • барокамери;

 • трубопроводи пари та гарячої води в межах котла;

 • трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар;

 • трубопроводи гарячої води з температурою вище 110 °C;

 • редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар, і гарячої води з температурою води вище 110 °C.

Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що займаються експлуатацією (використанням за призначенням, технічним обслуговуванням, ремонтом), переобладнанням (реконструкцією), обов’язковим технічним контролем (технічним оглядом), експертним обстеженням навантажувачів, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яку роботодавець повинен підтримувати на рівні, зазначеному в цих Правилах і в інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час використання навантажувачів.

Дія цих Правил поширюється на:

 • вилкові навантажувачі з противагою (автонавантажувачі та електронавантажувачі);

 • навантажувачі з висувними вантажопідіймачем або вилами;

 • навантажувачі з вилами, розміщеними між виносними опорами (лонжеронами);

 • навантажувачі з платформою;

 • навантажувачі з робочим місцем водія, що піднімається;

 • навантажувачі з бічним узяттям вантажу (однобічні, двобічні, фронтально-бічні тощо);

 • навантажувачі вилкові фронтальні та стрілові (з телескопічною стрілою);

 • штабелеукладачі самохідні (з робочим місцем водія або керовані з підлоги);

 • штабелеукладачі з ручним пересуванням (з електричним або гідравлічним приводом підіймання, з підійманням ручною лебідкою);

 • штабелеукладачі комбіновані.

Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації ліфтів, підйомників та їх складових частин.

Дія цих Правил поширюється на:

 • ліфти електричні з тяговим або жорстким приводом та гідравлічні (далі – ліфти);

 • ліфти з іншими приводами в частині реєстрації, перереєстрації, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації;

 • малі вантажні ліфти в частині обліку проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації;

 • електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії;

 • будівельні підйомники.

Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.

Правила встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі – електроустановки) споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок.
Правила поширюються на діючі електроустановки на напругу до 150 кВ включно, які належать суб’єктам господарювання – споживачам електроенергії незалежно від форм власності та відомчої належності, що використовують електричну енергію для забезпечення власних потреб на підставі договору, а також населення, яке на правах власності має електроустановки на напругу понад 1 кВ.
Правила поширюються також на населення, яке є власниками електроустановок на напругу до 1 кВ, в частині вимірювання опору ізоляції електропроводки.
Правила обов’язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів, функції керування, регулювання режимів електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів.

Норми поширюються на загальнобудівельні і спеціальні будівельні роботи під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, реставрації будівель та споруд (далі – будівельно-монтажні роботи). Ці Норми визначають вимоги з охорони праці та промислової безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті поширюються на суб’єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи, і встановлюють вимоги безпеки і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу (демонтажу) конструкцій і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об’єктів.

Правила поширюються на стаціонарні поршневі і ротаційні компресори встановленою потужністю від 14 квт і вище, повітропроводи і газопроводи, що працюють на повітрі і інертних газах з тиском від 2 до 400 кгс / см2.

Вимоги Правил поширюються на суб’єктів господарювання, які організовують або здійснюють роботи на автомобільному транспорті

Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана з розробкою рудних та нерудних корисних копалин відкритим способом.
Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію кар’єрів (розрізів), будівель, споруд, машин, устаткування, засобів захисту та контролю, приладів і матеріалів, а також для всіх працівників, у яких виконання обов’язків пов’язане з перебуванням на об’єктах відкритих гірничих робіт.

Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС).

Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї діяльності виконують вантажно-розвантажувальні роботи, навантаження (розвантаження) або вивантаження

Є обов’язковими для роботодавців та працівників, що виконують вантажно-розвантажувальні роботи.

Вміст акордеона

Оформити заявку на навчання (натисніть на кнопку у верхній частині сторінки або заповніть форму нижче)

 

Контактні телефони: 066-812-52-80; (0532) 53-41-58