Оператори комп’ютерного набору

Оператор комп’ютерного набору/Діловодство

зі знанням діловодства  (код КП – 4112 )

За індивідуальним графіком

Наш заклад пропонує навчання за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору».

 

Код за Державним класифікатором України — 4112.

Кваліфікація – ІІ категорія.

Навчання проходить за індивідуальною формою.
Для отримання довідкової інформації, для запису на навчання звертайтеся за телефонами:
•     066-812-52-80 (Водафон)

Програма курсу

– Основи роботи на ПК (операційна система Windows)

– Машинопис (10-ти пальцевий метод набору текстів)

– Основи роботи в Інтернет (використання в роботі веб-браузерів, пошукових систем, електронної пошти)

– Охорона праці

– Технології комп’ютерної обробки інформації (текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel, презентації PowerPoint)

Окремим додатком вивчається курс діловодства. В програму включені наступні теми:

1. Документування управлінської діяльності
– Державні стандарти з документаційного забезпечення управління
– Вимоги до оформлення документів
– Організаційно-розпорядчі документи
– Довідково-інформаційні документи
– Документи щодо особового складу
– Обліково-фінансові документи
2. Колективний договір на підприємстві. Правила внутрішнього трудового розпорядку
3. Штатний розклад
4. Посадові інструкції. Порядок і особливості їх складання
5. Прийом на роботу. Порядок і особливості оформлення трудового договору. Особливості укладання трудового контракту
6. Оформлення договорів ЦПХ (цивільно-правового характеру).
7. Порядок ведення і зберігання трудових книжок. Особові справи працівників.
8. Сумісництво і суміщення
9. Кадрове діловодство
– Організація ведення кадрового діловодства на підприємстві
– Склад, ведення і зберігання кадрової документації
– Документи з обліку використання робочого часу
– Документальне оформлення відпусток. Облік надання відпусток
10. Кодекс законодавства про працю
11. Організація документообігу в сучасній установі
– Положення про документообіг. Інструкція з діловодства.
– Порядок проходження вхідних, вихідних та внутрішніх документів.
– Номенклатура справ. Реєстрація документів.
12. Відповідальність за порушення законодавства про працю.
13. Звітність з праці

Оформити заявку на навчання

Контактні телефони: 066-812-52-80 (Водафон)

Інформація про фірму
Інформація про контактну особу
Інформація про слухачів

Добавить слушателя